Minőségbiztosítás

"Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek!
Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon!"

(David Lloyd George)

Az egyre fokozódó piaci-gazdasági versenyben hibát követ el az, aki nem fordít kellő figyelmet a termékével-, szolgáltatásával-, vagy tevékenységével szemben támasztott igények megismerésére, ezen igények kielégítésének teljesülésére, vagyis terméke, szolgáltatása, vagy tevékenysége minőségére.

A minőségirányítási rendszer bevezetése jogilag - néhány speciális eset kivételével - nem kötelező.

Szükség van-e az Ön vállalkozásának minőségirányítási rendszerre?
Érdemes elgondolkodni rajta!

Egy hatékonyan működő minőségirányítási rendszer számos potenciális lehetőséget rejt magában:

- régi vevők megtartása - vevő megelégedettsége
- új vevők megszerzése
- piaci pozíciók megerősítése
- erőforrások hatékony felhasználása
- költségmegtakarítás
- dolgozók személyi fejlődése.
Fő tevékenységként végezzük minőségirányítási rendszerek

- kidolgozását
- bevezetését
- felügyeleti és tanúsító auditokra való felkészítését
- működtetését (eseti, vagy folyamatos megbízás formájában)
- hatékonyság vizsgálatát

az alábbi területeken:
ISO szabványsorozat szerinti rendszerek
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek
EUREPGAP rendszerek

ISO szabványsorozat szerinti rendszerek

Az ISO 9000-es szabványsorozat szerinti minőségirányítási rendszerek kidolgozásának, bevezetésének, működtetésének széles körű tapasztalataival rendelkezünk az ipar, a szolgáltatások, a kereskedelem számos területéről.

Felkészültünk ISO 22000-es élelmiszerbiztonsági szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kidolgozására, bevezetésére. Felkészülésünkhöz a több éves, széleskörű gyakorlati tapasztalatokat adó HACCP rendszerkidolgozások, felülvizsgálatok biztosítottak alapot, hátteret.

Számtalan esetben megtapasztaltuk, hogy a "dolgok nagysága egyszerűségükben rejlik".

Ezt a szemléletet alkalmazzuk minden egyes megbízásunk alkalmával úgy, hogy nem tévesztjük szem elől sem a vonatkozó előírások követelményrendszerét, sem megbízónk igényeit.

Munkamódszerünk vázlatos bemutatását, fő lépéseit az alábbi táblázat szemlélteti:

Tevékenység Munkafázis
I. II. III. IV. V. VI.
Konzultáció, vezetőség felkészítése.          
Helyzetfelmérés          
Helyzetfelmérés értékelése, idő ütemterv kidolgozása          
Dokumentáció kidolgozása (kézikönyv, eljárásutasítások, munkautasítások, egyéb szabályok)  
A rendszer bevezetésének támogatása          
Oktatások elvégzése        
A minőségirányítási rendszer előzetes felülvizsgálata          


Remélem, hogy vállalkozásunk, munkamódszerünk felkeltette e tevékenységünk iránti érdeklődését.

A menyiben kérdése van az adott témával kapcsolatban, írjon nekünk az
iroda@isogen.hu címre, vagy kérje ajánlatunkat!


HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek

HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek kidolgozását, bevezetését, működtetését Magyarországon a jogszabály kötelező jelleggel írja elő az élelmiszert előállító-, értékesítő-, vendéglátó-, közétkeztető tevékenységet folytató szervezetek számára.

HACCP rendszerek

- kidolgozását
- bevezetését
- felülvizsgálatát

vállaljuk komplett egységben, vagy a már meglévő, működő rendszerek esetében külön-külön tevékenységenként végezzük, megbízás szerint.

Széles körű gyakorlati tapasztalattal, a sajátosságok ismeretével rendelkezünk az alábbi területekről:

- élelmiszer előállítás
- élelmiszer kereskedelem (kis- és nagykereskedelem)
- vendéglátás
- közétkeztetés.


Az általunk kidolgozott, felügyelt HACCP rendszerek hatósági megfelelősége munkamódszerünk megbízhatóságát, míg megbízóink számának folyamatos növekedése megbízóink elégedettségét jelentik számunkra.

Új HACCP rendszer kidolgozásakor az alábbi fő tevékenységeket végezzük:

Tevékenység megismerése.

Helyzetfelmérés: a tevékenységre vonatkozó általános előírásoknak való megfelelés vizsgálata.

Veszélyelemzés: egészségkárosodást okozó, lehetséges veszélyek azonosítása, előfordulási valószínűségének értékelése.

Kritikus szabályozási pontok (CCP-k) meghatározása: azon eljárások, műveleti lépések meghatározása, melyek szabályozásával a veszélyek kiküszöbölhetők, megszüntethetők, vagy előfordulásuk az elfogadható mértékre csökkenthetők.

Kritikus határérték megállapítása: a "megfelelő", vagy a "nem megfelelő" döntés egyértelmű meghozatalához szükséges, konkrét értékek meghatározása.

A CCP szabályozást felügyelő rendszer kidolgozása: konkrét módszer a határértékek kezelésére.

Helyesbítő tevékenységek meghatározása: a szabályozottság megszűnése, vagy nem teljes mértékű megvalósulása esetén alkalmazandó módszer kidolgozása.

Igazoló eljárások meghatározása: a HACCP rendszer hatékony működésének megállapítására szolgáló eljárások meghatározása.

HACCP dokumentáció elkészítése: áttekinthető, a rendszer működtetéséhez szükséges, valamennyi információt tartalmazó* dokumentáció elkészítése.

Az általunk készített, komplett HACCP dokumentáció az alábbi fő tartalmi egységekből épül fel:

HACCP Kézikönyv (alapdokumentum)
Tevékenység szerinti szabályozások (Pl.: Jó kereskedelmi gyakorlat utasítás, Jó vendéglátó gyakorlat utasítás, Higiéniai utasítás, Takarítási utasítás, stb.)
Műszaknapló (tevékenységek, igazoló eljárások, stb. dokumentálásának helye)
Jegyzőkönyvek (felülvizsgálati-, oktatási-, helyzetfelmérő jegyzőkönyvek)

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek bevezetésekor a tevékenység, valamint a rendszer bonyolultságától függően egyszerre, vagy részterületenként történik:

a szabályozások bevezetése,
a rendszer működtetésével összefüggő ismeretek oktatása
a működés felülvizsgálata.

Már működő HACCP rendszereket a jogszabályi előírások szerint a megfelelőség és hatékonyság szempontjából évente felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat alkalmával változatlan tevékenység és körülmények esetén a rendszer megfelelő működését, a meghatározott felügyelő, helyesbítő tevékenységek alkalmazását, dokumentáltságát vizsgáljuk.
Nem megfelelőség, hiányosság esetén intézkedési tervet készítünk.

Amenyiben változás történt a tevékenységben, körülményekben, úgy az új rendszer kidolgozásakor elvégzendő lépéseket hajtjuk végre.

A felülvizsgálatok elvégzését, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük, valamint a HACCP rendszer megfelelő működését tanúsítványon igazoljuk.

Remélem, hogy vállalkozásunk, munkamódszerünk felkeltette e tevékenységünk iránti érdeklődését.

A menyiben kérdése van az adott témával kapcsolatban, írjon nekünk az iroda@isogen.hu címre, vagy kérje ajánlatunkat!


EUREPGAP rendszerek

A fogyasztási és táplálkozási szokások változása az utóbbi években fokozott figyelmet irányított az élelmiszerek biztonságosságának kérdésére. A takarmányozási, állategészségügyi és élelmiszer anomáliák sok termékkel szemben megrendítették a fogyasztók bizalmát, illetve felkeltették az érdeklődést az élelmiszerek előállításával, azok eredetével, összetételével, egyszóval megbízhatóságával kapcsolatos kérdésekben. A vevői, fogyasztói nyomás hatására az élelmiszerbiztonsággal, technológiával foglalkozó szakemberek, hazai és uniós jogalkotók figyelme az élelmiszer előállítási folyamatok, alapanyagok, termékek azonosíthatósága, nyomon követhetősége felé fordult.

Cél, a garantálható minőségű élelmiszerek előállítása, a válsághelyzetek gyors, pontos kezelése, a hibák eredetének hatékony felderítése, ezáltal az okozott károk minimalizálása, illetve csökkentése.

A 178/2002 EK direktíva megfogalmazza a teljes termékpályán kialakítandó azonosíthatóság és nyomon követhetőség követelményét.

A kialakított nyomon követési rendszerek megfelelő alapot szolgáltattak a EUREPGAP, BRC, EFSIS, IFS követelmények bevezetéséhez, kialakításához.

A EUREPGAP

a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP), a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP), stb. analógiájára kialakított, széles körben elfogadott gyakorlati szabályok, módszerek és intézkedések, megvalósítását jelenti, amelyeket szükségesnek tartanak a kitűzött termelési és a megfelelő élelmiszer-higiéniai célok megvalósításához.

A EUREPGAP rendszer az EUREP (Európai Kiskereskedői Termék Munkacsoport) által összeállított protokoll és követelményrendszer, melynek célja, egy olyan egységes rendszer létrehozása, amelyet az egyes országok egységesen elfogadnak, és amely az élelmiszerbiztonságon kívül a fenntartható mezőgazdaság időszerű kérdéseivel is foglalkozik.

Rövidesen tudjuk vállalni az EUREPGAP rendszer szerinti minőségirányítási rendszerek kidolgozását, bevezetését.
Erre a speciális szakterületre vonatkozó szolgáltatásunk fejlesztés alatt áll. Még rövid ideig a türelmét kérjük!

Amennyiben Önt érdekli ez irányú tevékenységünk, írjon nekünk az iroda@isogen.hu címre!Copyright © 2007 by ISOgén Hungary All rights reserved.
All specifications subject to change without notice.