Tűz- és Munkavédelmi szaktevékenység

"Nem kell félnünk, csak a félelemtől!"
(Teller Ede)

Vállalkozási tevékenységtől függően a vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok számos, gyakran változó, a tevékenység folytatásához kötelezően betartandó szabályt, feltételt határoznak meg.

A tűz- és a munkavédelem területén szerzett eddigi tapasztalatainkat, tudásunkat felhasználva ajánljuk alábbi szolgálattásainkat figyelmébe minden vállalkozónak, vállalkozásnak.

Munkavédelmi szaktevékenység, szaktanácsadás
Tűzvédelmi szaktevékenység, szaktanácsadás
Tűzoltó készülékek karbantartásaMunkavédelmi szaktevékenység, szaktanácsadás

Törvényi előírás szabályozza az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit.
A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos mukavégzés feltételeinek megteremtése és a megvalósítás módjának meghatározása, amely a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzését, az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtését hivatott szolgálni.

Ezen összetett műszaki-, egészségügyi-, jogi-, szervezési, valamint oktatási tevéknységet is magába foglaló feladat megoldásában kívánunk az Ön vállalkozása részére is hatékony segítséget nyújtani.

Munkatársaink meghatározó gyakorlattal rendelkeznek az ipar számos területéről (pl.: építőipar, élelmiszeripar, húsipar), valamint a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglátás területéről.
Szaktudásuk, ismereteik naprakészen tartása érdekében rendszeres szakmai továbbképzéseken vesznek részt.

Szolgáltatásainkat eseti, vagy folyamatos megbízás formájában tudjuk vállalni.

SZOLGÁLTATÁSAINK

A megbízó munkavédelmi tevékenységének szervezése, elvégzése, ellenőrzése.
Megbízás esetén folyamatosan részt veszünk a vállalkozás munkavédelmi tevékenységeinek megszervezésében, lebonyolításában.

Munkavédelmi szabályzat készítése
A vállalkozás, telephely tevékenységére vonatkozó munkavédelmi szabályozást készítünk a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok, technolgiák figyelembe vételével.

Munkavédelmi oktattások megtartása, dokumentálása.
Megbízás esetén az új munkavállalókat előzetes, a már munkábaállt munkavállalókat ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatásban részesítjük.

Üzembehelyezési eljárások lefolytatása
Még üzembe nem helyezett gépek, eszközök, berendezések munkavédelmi - üzembehelyezési eljárását lefolytatjuk

Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata

Emelőgépek, targoncák időszakos biztonsági felülvizsgálata

Kockázatbecslés - értékelés
A tevékenységre, munkakörre vonatkozó szabályok, rendeletek és egyéb szabályzatok előírásainak megfelelve készítjük el a munkakör kockázatbecslését - értékelését.

Egyéni és kollektív védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
A munkahely és a munkakörülmények felmérését követően meghatározzuk a jogszabályokban, rendeletekben előírt, szükséges védőeszköz, védőruha igényt.

Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, nyilvántartásba vétele
Egy esetleges munkahelyi, vagy üzemi baleset esetén kivizsgáljuk annak okait, meghallgatjuk az érintetteket - tanúkat, elkészítjük a baleseti jegyzőkönyvet, intézkedéseket dolgozunk ki a hasonló balesetek elkerülésére.

Munkavédelmi tanácsadás
Munkavédelem területén a tevékenységre vonatkozó szabályok megismerése, betartása célból tanácsokkal látjuk el a szabályos és biztonságos munkavégzés érdekében.

Amenyiben kérdése van az adott témával kapcsolatban, írjon nekünk az iroda@isogen.hu címre, vagy kérje ajánlatunkat!Tűzvédelmi szaktevékenység, szaktanácsadásA Tűzvédelmi Törvény előírása szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Megbízóink számára ezen kötelezettségeik szakszerű teljesítésében az alábbi szolgáltatásainkkal kívánunk segítségükre lenni.

Munkatársaink meghatározó gyakorlattal rendelkeznek az ipar számos területéről (pl.: építőipar, élelmiszeripar, húsipar), valamint a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglátás területéről.
Szaktudásuk, ismereteik naprakészen tartása érdekében rendszeres szakmai továbbképzéseken vesznek részt.

Szolgáltatásainkat eseti, vagy folyamatos megbízás formájában tudjuk vállalni.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tűzvédelmi szabályzat készítése, aktualizálása (felülvizsgálata)
A Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. Tv.) szerint:
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
A szabályzat az általános és egyedi magatartási szabályokon túl tartalmazza minden esetben külön - külön a helyiségek, valamint az épület, vagy épületrész, illetőleg telephely tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint a tűzriadó tervet.

Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása
Megbízás esetén munkavállalóit a kötelező tűzvédelmi oktatásban részesítjük a következő esetekben:
- Új munkavállalókat munkába állás előtt
- már munkát végzőket, oktatottakat időszakos, ismétlődő jelleggel
- azokat a munkavállalókat, akiknek munkakörük, munkahelyük megváltozott.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatások előkészítése, lebonyolítása
Az alábbi munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük:

- hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
- az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.
- Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők
- üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói
- pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók
- beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők
- beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők
- beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők
- beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése
Építmények, létesítmények, épületek, helyiségek, tűzszakaszok, szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolását elkészítjük.

Tűzoltó készülékek teljeskörű karbantartása, forgalmazása
Tűzoltó készülékek "érvényesítését", tejeskörű karbantartását vállaljuk eseti, vagy folyamatos megbízás formájában.

További információk lentebb, a Tűzoltó készülkek karbantartása menüpont alatt!

Amenyiben kérdése van az adott témával kapcsolatban, írjon nekünk az iroda@isogen.hu címre, vagy kérje ajánlatunkat!Tűzoltó készülékek karbantartásaCopyright © 2007 by ISOgén Hungary All rights reserved.
All specifications subject to change without notice.